Inbjudan av talare till "7:e Europeiska Konferensen om Marina Naturprodukter", (7ECMNP), Strömstad, 14 - 18 augusti, 2011

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2011-12-31

Projektledare: Lars Bohlin

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 80 000 SEK

Denna konferens är den 7:e i en serie av möten inom marin naturproduktforskning som anordnas vartannat år av Europeiska forskare. Professor Lars Bohlin med medarbetare har fått hedersuppdraget att för första gången ansvara för att organisera 7ECMNP i Sverige. Kongressen kommer att äga rum mellan den 14 och 18 augusti, 2011, i Strömstad i nära samarbete mellan Institutionen för Läkemedelskemi, Uppsala universitet och Sven Lovén Center, Göteborgs universitet. Dessa två institutioner har haft ett givande forskningssamarbete under många år. Kongressen är fokuserad mot den internationella forskningen inom området marin naturproduktforskning med inriktning mot biologisk mångfald i havet. De olika sessionerna under konferensen tar upp forskningsområden som biologisk mångfald, biologisk aktivitet, struktur, informatik och systembiologi. Omkring 200 deltagare från hela världen förväntas deltaga. Flera inbjudna plenarföredragare, ledande internationellt inom sina respektive forskningområden, har tackat ja att deltaga t.ex Professor William Fenical, San Diego, och Professor Chris Ireland, Salt Lake City, USA. För att förstärka konferensens inriktning mot biologisk mångfald har även National Geographic fotografen Mattias Klum inbjudits att inleda konferensen med ett föredrag.