Inbjudan av talare till konferensen "Frontiers in Medicinal Chemistry", Stockholm, 19-21 juni, 2011

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2011-12-31

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 100 000 SEK

Undertecknad är "co-chair" av det internationella läkemedelskemimötet ?Frontiers in Medicinal Chemistry?. Detta arrangeras nu för tredje gången och Stockholm har blivit utsedd som värd (19-21/6, 2011). Mötets hemsida finns under länken www.fmc2011.org. Mötet samarrangeras mellan Apotekarsocieteten i Stockholm, EFMC (European Federation of Medicinal Chemistry) och ACS (American Chemical Society Division of Medicinal Chemistry). Syftet med dessa möten är att spegla forskning i frontlinjen inom läkemedelsutveckling. Mötet sträcker sig över 3 dagar och innefattar föreläsningar av 4 plenarföredragshållare och 17 inbjudna föreläsare.År 2011 har av FN-organet UNESCO utsett till kemins år och vi hoppas att detta möte uppmärksammar kemins betydelse för läkemedelsutveckling. Det kommer förhoppningsvis också att stimulera svensk läkemedelskemisk forskning framöver.Resekostnader inkluderande hotel för föredragshållarna är budgeterat till 207 000 Kr av vilka vi söker 100 000 kr som konferensbidrag från Vetenskapsrådet.