Ersättning för Mats Kumliens uppdrag som ledamot i Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2010-2012 och 2013 - 2015.

Tidsperiod: 2010-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Mats Kumlien

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 450 000 SEK

Ersättning för Mats Kumliens uppdrag som ledamot i Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap 2010-2012 och 2013 - 2015.