Ansökan om stöd för det Internationella Astronomiåret 2009.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Bengt Gustafsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 100 000 SEK

Ansökan om stöd för det Internationella Astronomiåret 2009.