Sweden´s Contribution to PANDA.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 12 560 000 SEK

Sweden´s Contribution to PANDA.Utbetalning av 12,5 Mkr avser medel för kristaller och är en del av Thomas Nilssons ansökan 2008-5834, se BG-1 yttrande.