Ansökan om komplettering: Anställning som forskare på halvtid för klinisk forskning i vävnadsbiologi

Tidsperiod: 2008-05-01 till 2009-08-31

Projektledare: Christian Sundberg

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 258 000 SEK

Betr kontrakt K2006-32P-20266-01-4Christian Sundberg har fått löneförhöjning per 2008-05-01 och anhåller om justering av bidraget per 2008-05-01.Bifogar kopia på Christian Sundbergs löneförhöjning.