Ansökan om konferensbidrag: Inbjudna talare vid en internationell workshop "Prospects for Charged Higgs Discovery at Coliders", Uppsala, 2008-09-16--19.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Tord Ekelöf

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 40 500 SEK

Ansökan om konferensbidrag: Inbjudna talare vid en internationell workshop "Prospects for Charged Higgs Discovery at Coliders", Uppsala, 2008-09-16--19.