Ansökan om medel för språkgranskning "Shaping the appropriate employee through performance-related pay"

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 5 520 SEK

Ansökan om medel för språkgranskning "Shaping the appropriate employee through performance-related pay"