Ansökan - Frontiers in modern magnetism, 14 - 19 september 2008

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Björgvin Hjörvarsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 54 000 SEK

Ansökan - Frontiers in modern magnetism, 14 - 19 september 2008