Ansökan om konferensbidrag: The International workshop "Geometrical Aspects of String Theory", Stockholm, 2008-10-20--24.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Ulf Lindström

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 54 000 SEK

Ansökan om konferensbidrag: The International workshop "Geometrical Aspects of String Theory", Stockholm, 2008-10-20--24.