Ansökan om medel för språkgranskning av tidsskriftsartikel

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Helena Bani-Shoraka

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Ansökan om medel för språkgranskning av tidsskriftsartikel