Ansökan om konferensbidrag. En mindre internationell konferens inom analysområdet med speciellt syfte att hedra professor Sten Kaijser med anledning av hans pensionering, Uppsala, 2008-05-15--16.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 40 500 SEK

Ansökan om konferensbidrag. En mindre internationell konferens inom analysområdet med speciellt syfte att hedra professor Sten Kaijser med anledning av hans pensionering, Uppsala, 2008-05-15--16.