En workshop om mikro- och nanoteknologier inom medicin

Tidsperiod: 2008-10-15 till 2009-01-15

Projektledare: Ulf Landegren

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 59 021 SEK

En workshop om mikro- och nanoteknologier inom medicin