Ansökan om förlängning av anställning som forskare i ämnet "Biogeokemiska processer - småskaliga mekanismer med effekt på storskaliga stystem".

Tidsperiod: 2008-07-01 till 2011-06-30

Projektledare: Stefan Bertilsson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 009 000 SEK

Ansökan om förlängning av anställning som forskare i ämnet "Biogeokemiska processer - småskaliga mekanismer med effekt på storskaliga stystem".