Ansökan om konferensbidrag: Inbjudan av talare till konferensen "A Stellar Journey" A symposium in celebration of Bengt Gustafsson´s 65th birthday, Uppsala, 23-27 juni 2008

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Nikolai Piskunov

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 67 500 SEK

Ansökan om konferensbidrag: Inbjudan av talare till konferensen "A Stellar Journey" A symposium in celebration of Bengt Gustafsson´s 65th birthday, Uppsala, 23-27 juni 2008