Handlingar och bevekelsegrunder. Skäl och avsikter i en värld av orsaker.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Folke Tersman

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 57 000 SEK

Skillnaden mellan handlingar och andra typer av händelser antas ofta bestå i att handlingar, till skillnad från andra händelser, förklaras av agentens skäl, önskningar eller avsikter. Men vad innebär denna syn närmare bestämt? Hur måste skälen eller avsikten förhålla sig till handlingen för att kunna förklara den? Och hur skall begreppet ”skäl” i detta sammanhang uppfattas? Har handlingsförklaringar i termer av skäl nödvändigtvis ett normativt element som innebär att en tillfredsställande förklaring också rationaliserar eller rättfärdigar den? Och betyder det i sin tur att handlingsförklaringar skiljer sig från andra typer av förklaringar, som exempelvis de som ges i naturvetenskaperna? Och måste vi i så fall anta att handlingar till sin karaktär är på ett grundläggande sätt annorlunda än de fenomen som studeras av de vetenskaperna? Syftet med den sammankomst vi söker pengar för är att belysa dessa och besläktade frågor. De medverkande utgörs av både svenska och utländska filosofer med expertis på området. Det belopp vi ansöker om är relativt lågt beroende på att en stor grupp av de medverkande av oberoende skäl kommer att befinna sig i Uppsala (där sammankomsten skall hållas) vid den relevanta tidpunkten, eftersom de skall gästa SCAS (The Swedish Collegium for Advanced Study). Huvuddelen av de sökta pengarna skall gå till reskostnader för övriga inbjudna.