Ansökan - Deltagande i konferensen 23rd International Conference on Atomic Collisions in Solids ( ICACS-23 ), Phalaborwa, Sydafrika, augusti 2008

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Jens Jensen

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 27 000 SEK

Ansökan - Deltagande i konferensen 23rd International Conference on Atomic Collisions in Solids ( ICACS-23 ), Phalaborwa, Sydafrika, augusti 2008