Ansökan om konferensbidrag: Inbjudan av internationellt ledande föredragshållare för den samnordiskt organiserade "11th International Symposium on Metal-Hydrogen Systems, MH2008", Reykjavik, 2008-06-2

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Yvonne Brandt Andersson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 81 000 SEK

Ansökan om konferensbidrag: Inbjudan av internationellt ledande föredragshållare för den samnordiskt organiserade "11th International Symposium on Metal-Hydrogen Systems, MH2008", Reykjavik, 2008-06-24--28.