Ansökan om konferensbidrag: Internationellt minisymposium "Mass spectrometry for small molecular drugs", Stockholm, 2008-04-08--09.

Tidsperiod: 2008-01-01 till 2008-12-31

Projektledare: Douglas Westerlund

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 40 500 SEK

Ansökan om konferensbidrag: Internationellt minisymposium "Mass spectrometry for small molecular drugs", Stockholm, 2008-04-08--09.