Ansökan om tre års förlängning av anställning som rådsforskare inom Molekylär elektronik och molekylära sensorer

Tidsperiod: 2008-04-01 till 2011-03-31

Projektledare: Henrik Ottosson

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 009 000 SEK

Ansökan om tre års förlängning av anställning som rådsforskare inom Molekylär elektronik och molekylära sensorer