Infrastruktur

Internationellt högklassig infrastruktur i form av experimentell utrustning, databaser, bibliotek, samlingar och biobanker är avgörande för framgångsrik forskning. Uppsala universitet är värd för flera nationellt och internationellt tillgängliga infrastrukturella resurser samtidigt som universitets forskare är stora användare av infrastruktur på andra platser i Sverige och utomlands.

Här nedanför följer en lista över nationella och internationella infrastrukturer som får stöd av Vetenskapsrådet och där Uppsala universitet är värd.

Nationella forskningsinfrastrukturer

Internationella forskningsinfrastrukturer

Andra infrastrukturer av
strategisk betydelse

  • Uppsala universitets forskare är stora användare vid Max IV och bidrar aktivt till uppbyggnaden av ESS – inte minst genom ledande kompetens inom konstruktions- och verkstadsområdet.
  • SciLifeLab med en lång rad experimentella faciliteter till stöd för molekylärt inriktad forskning inom hälsa och miljövetenskaper.
  • Uppsala Conflict Data Program – informationsresurs för data kring konflikter i hela världen.
  • Universitetsbiblioteket – en universitetsgemensam publikationsinfrastruktur för forskning och högre utbildning.
  • Uppsala Clinical Research Center (UCR) – infrastruktur för klinisk forskning med kompetens för kvalitetsregister, biobanker och alla steg i kliniska studier.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns ett antal infrastrukturer som externa användare kan nyttja. Här kan du se en förteckning över dessa

Strategiska forskningsområden vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har erhållit särskilda medel för att bygga upp strategiska forskningsområden med ett mångvetenskapligt helhetsperspektiv. Flera av dem erbjuder servicefaciliteter såväl internt som externt.