Biologisk mångfald

Vikten av att bevara och värna om den biologiska mångfalden påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Inom Uppsala universitet pågår forskning kring hur olika typer av biologisk mångfald bildas, utvecklas och bevaras och vilken roll biologisk mångfald spelar i ekosystemet.
Man undersöker också hur människan påverkar den biologiska mångfalden och hur den i sin tur påverkar människan, hur den biologiska mångfalden hotas och hur samhället kan arbeta för att bevara biologisk mångfald. 
Exempel på frågeställningar är: vilka arter finns och hur uppkommer nya? och hur kan populationer anpassa sig till lokala förändringar? 

Nyheter om biologisk mångfald

Palmer i Amazonas

Forskning om biologisk mångfald

Forskningsprojekt

Earth Biogenome Project

SciLifeLab vid Uppsala universitet koordinerar Sveriges medverkan i ett globalt projekt med målet att kartlägga genom, organismers fullständiga DNA-sekvenser, och dess mångfald. Projektet syftar till att främja forskning inom bland annat biodiversitet, miljöpåverkan, klimatförändring, ekosystem och växt- och djurförädling. 

Läs SciLifeLabs nyhetstext om projektet Earth Biogenome Project (på engelska)