Kommande disputationer

 • Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2020-09-28 kl 09:00

  Gorantis, Anastasios

  Results in Localization for Supersymmetric Gauge Theories

  Open access
 • Rudbeckssalen, Rudbeck C11 ground floor, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala 2020-09-28 kl 09:15

  Berhane, Hanna Yemane

  Social Stratification of Children's Diet and Nutrition: Understanding Women's Situation in Addis Ababa

  Open access
 • Lecture Hall 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10A, Uppsala 2020-09-29 kl 13:15

  Okhravi, Christopher

  Composing Policy Interventions for Antibiotic Development

  Open access
 • Rudbeckssalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala 2020-09-30 kl 13:15

  Ekelund, Maria

  Psoriasis and Temporomandibular Joint Involvement in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA): A Longitudinal Study of the Nordic JIA Cohort

  Open access
 • ITC 2446, ITC, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala 2020-10-02 kl 13:00

  Alipour, Mehdi

  Rethinking Dynamic Instruction Scheduling and Retirement for Efficient Microarchitectures

  Open access
 • H:son Holmdahlsalen, Entrance 100/101, Akademiska Sjukhuset, Uppsala 2020-10-09 kl 09:00

  Vidarsson, Bjarni

  Complications in bariatric surgery with focus on gastric bypass

  Open access
 • Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala 2020-10-09 kl 10:15

  Chamberlain, Johanna

  Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

  Open access
 • Room A1:111a, BMC, Husargatan 3, Uppsala 2020-10-09 kl 14:15

  Aguirre Rivera, Javier

  Tracking single molecules in uncharted territory: A single-molecule method to study kinetics in live bacteria

  Open access
 • Friessalen, Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, Norbyvägen 18, Uppsala 2020-10-12 kl 09:15

  Guillaumin, Adriane

  The subthalamic nucleus in motor and affective functions: An optogenetic in vivo-investigation

  Open access
 • Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala 2020-10-12 kl 10:15

  Sandström, Maria

  Essays on Saving, Borrowing and Intangible Capital

  Open access
 • Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2020-10-15 kl 13:00

  Öberg, Mariella

  Exposed to Violence

  Open access
 • Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2020-10-16 kl 09:00

  Leijon, Jennifer

  Wave Power for Desalination

  Open access
 • A1:107a, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala 2020-10-16 kl 09:15

  Ceder, Mikaela

  Characterization of Novel Solute Carriers in Humans, Mice and Flies: Solute Carriers in a Broad and Narrow Perspective

  Open access
 • Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala 2020-10-16 kl 10:00

  Arnerud Mejhammar, Kristina

  Självsyn och världsbild i tecknade serier: Visuella livsberättelser av Cecilia Torudd, Ulf Lundkvist, Gunna Grähs och Joakim Pirinen

  Open access
 • Universitetshuset, Sal IX, Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala 2020-10-16 kl 13:15

  Budryk, Michal

  Fat Cats?: A Case for the Swedish Managers' Making Sense of the Developing Markets

  Open access
 • Geijersalen Eng 6-1023, Engelska Parken, Uppsala 2020-10-23 kl 10:15

  Persson, Madelene

  Frågan om människovärde: En kritisk studie av mänskliga rättigheter i rasismens och migrationens tidevarv

  Open access