AI – Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) och den ökande digitaliseringen av samhället påverkar människors arbets- och livsvillkor och samhället i stort. Konsekvenserna av detta behöver studeras ur flera perspektiv, med frågeställningar från bland annat teknik, etik, juridik, filosofi, genusvetenskap, människa-datorinteraktion, språkvetenskap, utbildningssektorn och politiken.
 
Uppsala universitet har ambitionen att etablera en styrkeposition inom forskning och utbildning kring samhällets digitalisering och de utmaningar och möjligheter som följer med denna. En strategisk femårssatsning – AI4research – har därför gjorts med syfte att stärka tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom AI och maskininlärning (ML).

Läs mer om forskningsprojektet AI4research 

Lyssna på Forskarpoddens intervju med Thomas Schön, professor i artificiell intelligens

Aktuellt inom artificiell intelligens

Med hjälp av AI kan vi möta några av framtidens viktigaste utmaningar 

Mötet mellan matematiska och medicinska kompetenser kan skapa stora synergieffekter. I Uppsala möts bland annat hjärtforskare och matematiker för att med AI och registerbaserade studier föra in framtiden i våra svenska sjukhus. Matematikerna bygger systemen och algoritmerna, vården tillför frågeställningar, data och kunskap om hur metoder behöver testas innan de kan appliceras. Datorsystemen kan fungera som ett stöd för hantering av journaldata men kan också identifiera mönster och med hjälp av maskininlärning lära sig att lösa uppgifter utan att explicit blivit programmerade för ändamålet. Det finns flera medicinska tillämpningar, bland annat system för att tolka EKG-resultat och strålutrustning för cancerbehandling med automatiserad behandling. Inom teknikområdet utvecklas till exempel adaptiva farthållare, självstyrande bilar och robotar.

Illustration av en mänsklig hjärna där ena hjärnhalvan består av ett kretskort

Forskning om artificiell intelligens

Senast uppdaterad: 2021-01-21