Forskning vid Uppsala universitet

Sök forskningsprojekt

Här hittar du alla forskningsprojekt vid Uppsala universitetet som finansieras av Vetenskapsrådet, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, Formas och ytterligare ett antal finansiärer. Sökfunktionen bygger på databasen SweCRIS.

Forskning i fokus: Det nya coronaviruset

Forskningsutmaningar

Senast uppdaterad: 2021-09-09