Forskare undersöker forskningsresultat.

Forskning vid Uppsala universitet

Hitta forskare

Alla våra forskningsområden

Forskare föreläser

Föreläsningar

Uppsala universitets forskare delar med sig av sin kunskap i öppna föreläsningar och universitetet besöks varje år av framstående forskare och personligheter från hela världen. I Uppsala kan du höra Nobelpristagare, forskare, författare, politiker och många andra föreläsa. Här presenteras också några exempel på uppmärksammade, årligen återkommande, föreläsningar vid Uppsala universitet.

Lyssna på föreläsningar

Bidragsfinansierade forskningsprojekt

Bidragsfinansierade forskningsprojekt vid Uppsala universitet finns samlade i den nationella databasen SweCRIS. Här kan du lista, sortera och söka information om forskningsområden, projektledare, finansiärer och projekttyper.

Sök efter projekt i SweCRIS

Utveckling och innovation

Blad som växer upp från marken.

Många nya idéer växer fram ur forskningen. Uppsala universitet främjar samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle och arbetar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer.

UU Innovation stöttar forskare och studenter på vägen från kunskap till nytta.

Från idé till innovation
Några exempel på idéer och upptäckter som kommersialiserats med stöd av UU Innovation.