Lagring av koldioxid i saltakvifärer - Planeringsbidrag

Time period: 2008-01-09 to 2008-05-29

Funder: Swedish Energy Agency

Type of award: Project grant

Total fundning: 71 000 SEK

Det strategiska målet för det planerade projektet är att utveckla och sprida en omfattande uppsättning av verktyg och metoder för att bedöma, karaktärisera och utvärdera saltakvifärer för koldoixidlagring.