Elektriskt effektlager

Time period: 2008-01-01 to 2010-12-31

Funder: Swedish Energy Agency

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 100 000 SEK

Det föreslagna projektet adresserar förlust mekanismer i svänghjul och elektriska maskiner. Detta är av central betydelse för framtida tillämpningar. Inte bara för att öka verkningsgraden i system för ellagring, motorer och elgenerering utan även då minskade förluster minskar kylbehov och därmed förenklar konstruktion och tillverkning. Detta ökar chanserna för att system ska kunna bli ekonomiskt slagkraftiga och därmed användas i praktiken. Det förslagna projektet anknyter i huvudsak till transportsektorn och då framtida hybrid- och elfordon. De kan även användas i anslutning till elnätet dels för att jämna ut fluktuationer vid förnybar produktion men även för att förbättra elkvalitet och stödja elnätet vid svaga punkter och vid mycket hög belastning