Magnetokaloriska material

Time period: 2008-01-01 to 2010-12-31

Funder: Swedish Energy Agency

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 100 000 SEK

I detta projekt kombineras experimentella och teoretiska studier på legeringssystem som bidrar till den grundläggande förståelsen av magnetismens grunder, samt har stor potential att finna nya högpresterande magnetiska föreningar för tillämpningar inom energiområdet, speciellt för att minska effektförluster i transformatorer och för praktisk användning som kylmedel i kylskåp. Inom projektet framställs olika tidigare inte kända föreningar, ofta innehållande metallen mangan. De magnetiska egenskaperna mäts vid olika temperaturer och pålagda magnetiska fält. Kristallstrukturerna, dvs atomernas lägen i förhållande till varandra och de magnetiska strukturerna ska bestämmas samt relateras till de magnetiska egenskaperna och den teoretiskt modellerade strukturen. Den tillförda kunskapen om olika komplicerade strukturer bidrar till att utveckla nya material med hög energieffektivitet.