Fasta molekylära gränsskikt för omvandling av ljus till elektrisk energi: struktur, funktion och design

Time period: 2008-01-01 to 2010-12-31

Funder: Swedish Energy Agency

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 100 000 SEK

Projektet syftar till att få en fundamental förståelse för hur nya effektiva solceller kan konstrueras. I projektet studeras funktionen hos en sådan hybrid-solcell (bestående av hårda och mjuka fasta nanomaterial) och förmågan hos gränsskiktet mellan de olika materialen att absorbera ljus och separera laddningar. Denna förmåga är intimt kopplad till den exakta molekylära strukturen och hur molekylerna elektriskt kopplar till de olika materialen. Ett viktigt mål med projektet är att få fundamental förståelse för hur dessa gränsskikt fungerar.