Silikatbaserade elektroder för stora litiumbatterier

Time period: 2008-01-01 to 2011-12-31

Funder: Swedish Energy Agency

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 100 000 SEK

Detta projekt studerar elektrodmaterial, som kan ingå i ett Li-jonbatteri lämplig för framtidens el- och elhybridfordon och för storskaliga energilagringssystem. I projektet koncentrerar man sig på katodmaterialet. Anoden och elektrolyten studeras inom andra projekt på sökandens institution. Helt nya katodmaterial baserade på de två billiga elementen järn och kisel i kombination med litium och syre studeras. Dessa material lämpar sig för elbilstillämpningar genom sitt mycket låga pris. Det kan visa sig att just dessa material kommer att bli tillräckligt billiga för att äntligen kunna konstruera uppskalade Li-jonbatterier för användning i elbilar.