A longer useful life of a lithium-ion battery for hybrid vehicles

Time period: 2008-02-11 to 2010-12-31

Funder: Swedish Energy Agency

Type of award: Project grant

Total fundning: 2 512 000 SEK

Genom grundläggande materialforskning av de i batteriet ingående materialen, i kombination med grundläggande elektrokemiska analyser, simulering och modellering samt testning av små och större battericeller, skall projektet ge en djupare förståelse för de processer som direkt påverkar ett batterisystems livslängd. Baserat på dessa mekanismer skall en aktiv livslängdsprediktering kunna utföras och en dynamisk beskrivning av hur livslängden påverkas av driftsförutsättningarna kunna presenteras.Projektet är ett av tre delprojekt inom området livslängdsbestämning av litiumjonbatterier, varav fokus på detta delprojekt ligger på att studera materialen i batteriet som funktion av temperatur, materialkombinationer, åldring och körcykel.