Application for conference grant

Time period: 2008-01-01 to 2008-12-31

Project leader: Linda Wedlin

Funder: Swedish Research Council

Type of award: Project grant

Total fundning: 100 000 SEK

“Challenges for European Science”, i Uppsala, Feb/Mars 2009Konferensen skall behandla den pågående utvecklingen av ett Europeiskt område för forskning och utbildning, och den debatt om universitetens roll och utveckling i det nya ”kunskapssamhället” som rests i dess spår. Vi ser, bland annat, nya styrformer och styrmekanismer växa fram, med nya ideal om marknadsanpassning, konkurrens och excellens som ledstjärnor. Här har sociala såväl som politiska och ekonomiska ambitioner och ideal vävts ihop och där kraven allt tydligare ökar på universiteten att delta och leverera värde och nytta till samhället. Med konferensen vill vi samla forskare som kan ge perspektiv och kunskap om pågående processer, och skapa möjlighet för dem att diskutera sin forskning med forskningspolitiska praktiker som är mitt i detta utvecklingsarbete och som aktivt deltar i att skapa nya styrnings- och regleringssystem för utbildning och forskning. Vi vill därför även bjuda in företrädare för några av de mest framträdande Europeiska organisationerna som deltar i den forskningspolitiska debatten och utvecklingen, liksom driver många av de Europeiska projekt som påverkar den forskningspolitiska agendan. Detta är därför ett viktigt, och relativt unikt, tillfälle till diskussion och ömsesidigt utbyte mellan forskare och forskningspolitiskt aktiva som är av stor betydelse för att både hitta nya infallsvinklar och frågor inom forskningen, och för att driva den forskningspolitiska debatten framåt.