Resebidrag: 36th Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology, Reykjavik, Iceland, 14-17 June 2008

Time period: 2008-06-01 to 2008-08-31

Project leader: Mattias Rööst

Funder: Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare

Type of award: International cooperation

Syftet med resan är att presentera ett forskningsprojekt i posterform. Projektet med titeln Maternal mortality and near-miss morbidity in La Paz, Bolivia har antagits för poster och är en studie om förekomst av och socio-demografiska faktorer bakom mödradödlighet och livshotande sjuklighet i samband med graviditet och förlossning i Bolivia.