Publicering: Economic and Industrial Democracy, internationell refereetidskrift

Time period: 2008-06-01 to 2010-12-31

Project leader: Jan Ottosson

Funder: Forte

Type of award: Unclassified

Den vetenskapliga referee-tidskriften Economic and Industrial Democracy (EID) ISSN: 0143-831X; eISSN: 1461-7099, utges av Sage. Det nedlagda Arbetslivsinstitutet har sedan starten 1980 haft det redaktionella ansvaret för tidskriften. EID är tvärvetenskaplig och internationellt inriktad inom arbetslivsområdet. Tidigare redaktörer har varit Bengt Abrahamsson, Rudolf Meidner och Casten von Otter. Sedan 1999 är professor Lars Magnusson (Editor) och docent, adj professor, Jan Ottosson (Editor) redaktörer. I samband med Arbetslivsinstitutets nedläggning 1 juli 2007 överfördes redaktionen och tidskriften till Uppsala universitet, där Ekonomisk-historiska institutionen är värdinstitution. Målsättningen med tidskriften är följande: att fokusera på studier som ökar kvaliteten inom arbetslivet genom att utvidga den demokratiska kontrollen over arbetsplatserna och hur sådana initiative påverkas av politiska, ekonomiska och teknologiska faktorer genom empiriska studier med global täckning av sociala och ekonomiska förhållanden. Nya förhållanden på arbetsmarknaden, ny arbetsorganisation tas särskilt i beaktande. Upplagan uppgår till cirka 520 prenumerationer, men elektroniska nedladdningar ökar. Den främsta målgruppen för tidskriften utgörs av det internationella forskarsamhället inom arbetslivsområdet. Även praktiker med intresse av att följa den internationella forskningsfronten utgör en målgrupp. Tidskriften är spridd i 40 länder, med särskild framgång i Canada, Sverige, Australien och USA, men under det senaste året har vi fått en allt större tillströmning av artiklar från Kina och Korea, vilket speglar ett ökande intresse i dessa länder för tidskriften.