Molekylär elektronik och molekylära sensorer, för perioden 1 april 2008 - 31 mars 2011

Time period: 2008-04-01 to 2011-03-31

Project leader: Henrik Ottosson

Funder: Swedish Research Council

Type of award: Project grant

Total fundning: 3 009 000 SEK

Ansökan om tre års förlängning av anställning som rådsforskare inom Molekylär elektronik och molekylära sensorer