Syllabus for Education C

Pedagogik C

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE172
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G2E

  Explanation of codes

  The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees:

  First cycle
  G1N: has only upper-secondary level entry requirements
  G1F: has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G1E: contains specially designed degree project for Higher Education Diploma
  G2F: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements
  G2E: has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for Bachelor of Arts/Bachelor of Science
  GXX: in-depth level of the course cannot be classified.

  Second cycle
  A1N: has only first-cycle course/s as entry requirements
  A1F: has second-cycle course/s as entry requirements
  A1E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (60 credits)
  A2E: contains degree project for Master of Arts/Master of Science (120 credits)
  AXX: in-depth level of the course cannot be classified.

 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by:
 • Revised: 2021-03-17
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: week 35, 2021
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: week 35, 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Bildtgård, Torbjörn; Tielman-Lindberg, Sanna Hur man gör litteraturöversikter

  Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2008

  Du finner texten här

  Mandatory

 • Krogstrup, Hanne Kathrine Johansson, Staffan Utvärderingsmodeller

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Find in the library

 • Kramer, Michael W. Organizational socialization : joining and leaving organizations

  Cambridge, UK: Polity, 2010

  Find in the library

 • Hislop, Donald Knowledge management in organizations : a critical introduction

  3. ed.: Oxford: Oxford University Press, cop. 2013

  Find in the library

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Eldén, Sara Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Fejes, Andreas; Thornberg, Robert Handbok i kvalitativ analys

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Hyldgaard, Kirsten Larson, Per Vetenskapsteori : en grundbok till de pedagogiska ämnena

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Find in the library

  Mandatory

 • Hagevi, Magnus; Viscovi, Dino Enkäter : att formulera frågor och svar

  1 uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory