Utbildning

Plugga på universitet

Lektioner, föreläsningar och olika utbildningsnivåer...

Så funkar universitetsstudier

Börja forska

Uppsala universitet är ett forskningsuniversitet. Dina lärare är även framstående forskare och de senaste vetenskapliga upptäckterna pågår ständigt på ditt campus. Vill du själv börja forska finns det möjligheter att när du tagit examen på både grund- och avancerad nivå att börja en forskarutbildning.