Viktiga datum för anmälan till kurs och program

Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. De flesta kurser kurser och program söker du på antagning.se.

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan.

Observera att det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se eller som har andra ansökningsdatum. Se dessa utbildningar.

Antagning till vårterminen 2019

17 september Webbanmälan öppnar
15 oktober SISTA ANMÄLNINGSDAG
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare och receptarier
Oktober-november Kontrollera dina uppgifter
3 december Sista kompletteringsdag
11 december Antagningsbesked med svarskrav
14 december Sen anmälan öppnar
17 december Sista svarsdag
20 december Andra antagningsbeskedet

Se utbildningar våren 2019 som har andra ansökningsdatum än ovan.

Anmälan till sommaren 2019

20 februari Webbanmälan öppnar
15 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 april Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Mars-april Kontrollera dina uppgifter
29 april Antagningsbeskedet kommer

Antagning till höstterminen 2019

15 mars Webbanmälan öppnar
15 april SISTA ANMÄLNINGSDAG
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare och receptarier
April-juni Kontrollera dina uppgifter
20 juni Sista kompletteringsdag**
11 juli Antagningsbesked med svarskrav
Mitten av juli Sen anmälan öppnar
26 juli Sista svarsdag
1 augusti Andra antagningsbeskedet

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer på antagning.se om avgifter och medborgarskap.

** Du som går ut gymnasiet efter 20 juni i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 20 juni.

Hitta kurser och program

Anmäl dig på antagning.se

Terminstider

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september–20 januari (vecka 36–03)
Vårterminen 2019: 21 januari–9 juni (vecka 04–23)

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 2 september–19 januari (vecka 36–03)
Vårterminen 2020: 20 januari–7 juni (vecka 4–23)

Registrering på en kurs äger ofta rum några dagar före terminens början. 

Om terminstiderna: höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin börjar den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Vissa utbildningar kan ha andra terminstider.

Högskoleprovet
  • Våren 2019
    Sista anmälningsdag: 1 februari
    Provdag: lördag 6 april
  • Hösten 2019
    Sista anmälningsdag: 2 september
    Provdag: söndag 20 oktober

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet.