Lär dig söka strategiskt inom medicin och hälsa!

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A2:122a
  • Föreläsare: Agnes Kotka, Kristina Karlsson, Heidi Marlisto Simosdotter, Annika Nagorsen Kastlander, Lina Nääs
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Agnes Kotka
  • Seminarium

En workshop för dig som söker material till ditt studentarbete. Under tillfället får du möjlighet att söka själv och få handledning kring alla dina sökfrågor gällande tex. litteraturöversikter, artikelsök i databaser och val av sökord. En handledning i grupp helt enkelt.

Obs, ta med egen dator!

English below! Hur hittar jag artiklar till mitt examensarbete/PM? Hur gör jag en litteraturöversikt? Hur väljer jag databaser och sökord? Under detta tillfälle får du möjlighet till handledning i dessa frågor. Workshopen består av en gemensam genomgång baserat på deltagarnas behov samt eget arbete med sökning utifrån din frågeställning. Bibliotekarier finns där och guidar dig till att hitta den information du behöver.

Vill du få ut ännu mer av tillfället? Skicka svar på dessa två frågor senast 5 dagar innan kurstillfälle:

Vad är din frågeställning?

Vilka sökord har du använt?

Mejla dina svar till: edu.mb.bmc@ub.uu.se

Obs, ta med egen dator!

Welcome to a workshop on search strategies in Medicine and Health Sciences. Do you need help finding articles for your essay? During this workshop you will have the opportunity to get individual guidance and time for your own searches.​ For best help: send your subject and keywords before the workshop: edu.mb.bmc@ub.uu.se Bring your computer!

Anmäl dig här/Sign up here

Denna workshop ges vid flera tillfällen