Student

Nya Ladok införs i oktober 2018

Vecka 40 höstterminen 2018 kommer studiedokumentationssystemet Uppdok ersättas av nya Ladok. Det är ett nationellt system för studiedokumentation som kommer att införas vid nästan alla lärosäten i Sverige.

Vad innebär införandet av nya Ladok?

Under perioden 27 september till 8 oktober kommer det inte vara möjligt att lägga in ny information i något studieadministrativt system vid Uppsala universitet. Möjlighet att kursregistrera sig i Studentportalen kommer att stänga redan 24 september. Det går inte att göra några nya kursregistreringar från 27 september till 8 oktober i systemen, registrera resultat eller göra andra åtgärder som till exempel att lägga in studieuppehåll. Det är därför viktigt att du ser till att registrera dig i tid till kurser och program höstterminen 2018.

Studentportalen kommer under perioden ha begränsad funktionalitet. Du kommer under större delen av perioden kunna komma åt dina kurs- och programsidor med allt material och de funktioner som finns där men en del av perioden kommer Studentportalen vara helt stängd. Din institution/lärare kommer att vara informerade om och ta hänsyn till dessa begränsningar. Så snart de exakta datumen är fastställda kommer informationen att kompletteras.

Tentor kommer att ges som vanligt, men från den 26 september kan du inte se dina aktuella tentamensanmälningar eller din anonymitetskod på de tentor du är anmäld till.

Obs! Mellan 15 september och 8 oktober kommer du inte kunna ansöka om examen.

CSN vet om att Uppsala universitet inför nya Ladok dessa veckor. Uppsala universitet är lärosäte nummer 27 av totalt 37 lärosäten som gör denna övergång så CSN har erfarenhet av de eventuella svårigheter som kan uppstå i samband med övergången och vet att manuella intyg gällande registreringar och resultat kan vara nödvändiga.

Vilka förändringar innebär nya Ladok för dig som student när det är infört?

Efter 8 oktober kommer du att se mindre förändringar i Studentportalen. Det har tillkommit en ny flik som heter ”Mitt Ladok” där du bland annat finner länkar till beställning av nationella registerutdrag, adressändring och examensansökan.

Utöver detta kommer det mesta att fungera som vanligt. Studentportalen är den fortsatta ingången för dig som student och du kommer att registrera dig och anmäla dig till tentor där precis som du gör nu.

Under perioden efter införandet kommer din institution ha en extra hög arbetsbelastning och en del arbete kommer att ha hopats. Vi hoppas därför att du kan ha förståelse för om saker tar något längre tid än vanligt.