Stöd utbildning vid Uppsala universitet

Stöd våra studenter och hjälp till att utveckla vår utbildningsmiljö

Vid Uppsala universitet går utbildning och forskning hand i hand. Utbildningen har sin grund i de vetenskapliga framstegen. Vid Uppsala universitet är lärarna också aktiva forskare. På universitetets campus möts lärare, studenter och forskare i en internationell, kreativ miljö på campusområden med olika ämnesinriktningar.

Varje år lockar Uppsala universitet tusentals väl motiverade studenter från Sverige och hela världen. Här utbildas studenter för framtiden och en examen från Uppsala universitet är eftertraktad på arbetsmarknaden. De nio fakulteterna erbjuder utbildning på grund- master- och forskarnivå.

Kontakta oss. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur du vill medverka och hur just Ditt bidrag kan göra nytta.

Pågående kampanjer

Uppsala universitet samarbetar med de bästa universiteten i världen. Flödet av studenter, lärare och forskare mellan utländska universitet och Uppsala universitet är avgörande för spridningen av kunskap, idéer och kompetens, inte bara inom universitetet men också i samhället i stort. Universitet har utbyten med 400 universitet i över 50 länder. Allt fler väljer att läsa en del av sin utbildning utomlands och i Uppsala möter de andra studenter från hela världen. Uppsala universitet erbjuder cirka 50 internationella masterprogram. Ambition är att öka antalet internationella masterstudenter.