Uppsala universitets vänner

Uppsala universitet har till uppgift att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och bidra till att hållbara lösningar på samhällets utmaningar nås. De nio fakulteterna skapar förutsättningar för ämnesfördjupning, men också för gränsöverskridande samarbeten inom forskning och utbildning. Uppsala universitet värnar akademisk självständighet och bygger samtidigt relationer till nationell och internationell omvärld.

Uppsala universitets vänner är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med syfte att verka för Uppsala universitets bästa. Föreningen består av personer som donerat medel till stiftelsen Uppsala universitets vänner. Stiftelsen har till ändamål att aktivt medverka till genomförandet av ett eller flera angelägna projekt som gagnar universitetet och dess verksamhet. Vänföreningen och stiftelsen har hittills bland annat bidragit till stipendier för avgiftsbetalande internationella masterstudenter. Genom åren har bidragen delfinansierat studierna för ett tiotal internationella studenter inom allt från ekonomi, fysik och molekylärbiologi till datavetenskap och sociologi.

Var med och bidra till Uppsala universitets utveckling. Välkommen att bli medlem i Uppsala universitets vänner!

Uppsala universitet vänner erbjuder tre medlemsnivåer:

1 000 kr eller mer
Du erhåller nål i brons med universitetets sigill, inbjudan till vissa evenemang i universitetets regi samt prenumeration på Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin.

10 000 kr eller mer
Du erhåller nål i silver med universitetets sigill, profilprodukt, frikort för två till Uppsala universitets museer, inbjudan till vissa evenemang i universitetets regi samt prenumeration på Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin.

100 000 kr eller mer
Du erhåller nål i guld med universitetets sigill, inbjudan till vissa akademiska högtider och andra evenemang i universitets regi, profilprodukter, livstids frikort för två till Uppsala universitets museer samt prenumeration på Uppsala universitets nyhetsbrev och magasin. Du blir därutöver inbjuden till forum för diskussioner kring Uppsala universitets verksamhet och framtida utmaningar tillsammans med representanter för universitetets ledning samt ges möjlighet att möta representanter för universitetets forskare, lärare eller studenter. Anhörig till medlem på denna nivå erbjuds också fullvärdigt medlemskap.

Möjlighet finns naturligtvis att betala in i omgångar och på så sätt nå en högre medlemsnivå.

Uppsala universitets vänner uppmuntrar donationer till universitetet i större omfattning och till särskilda ändamål.

Medlen samlas i en stiftelse, ”Stiftelsen Uppsala universitets vänner”, som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Delar av kapitalet och avkastningen disponeras av Uppsala universitets rektor, till lärosätets gagn.

Så blir du medlem:

Du kan göra din inbetalning till: Bankgiro: 5080-1794 (Uppsala universitets stiftelseförvaltning Ekonomisk förening). Kom ihåg att du måste ange ditt namn och adress samt "UU:s vänner" när du gör inbetalningen.

Är du osäker på hur du ska göra inbetalningen, kan du kontakta Development Office för ytterligare information. 

Kontakt

Vänligen kontakta oss för samtal och information

Uppsala universitets vänners styrelse:

  • Stefan Nilsson (ordförande)
  • Cecilia Pahlberg (sekreterare )
  • Sten-Magnus Aquilonius
  • Karin Caldwell
  • Agneta Stålhandske
  • Bo Sundqvist
  • Anders Wall
  • Marianne Andersson (suppleant )
  • Ulf Lindahl (suppleant)