Stöd Uppsala universitet

Stöd kultur och kulturarv vid Uppsala universitet

Bidra till kutlurutbudet och ett levande kulturarv

Uppsala universitet har ett rikt kulturutbud och stora kulturarvssamlingar. Det kulturella utbudet vid Uppsala universitet är en viktig resurs för forskning och utbildning men också för besökare och Uppsalabor. Dörren står öppen och allt finns tillgängligt för studenter, anställda, alumner, uppsalabor och besökare. Varje år har Uppsala universitets museer och trädgårdar mer än 400 000 besökare.

Kontakta oss. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur du vill medverka och hur just Ditt bidrag kan göra nytta.

Pågående kampanjer

Uppsala universitets museer har unika samlingar av vetenskapshistoria och konst – bland annat vid Gustavianum och Evolutionsbiologiska museet.

Musikliv. Orkestrar, körer, storband, rockband och blåsorkestrar… I Uppsala finns ett rikt musikliv att ta del av både som publik och utövare. Bland annat finns fyra akademiska körer och flera orkestrar. Kungliga Akademiska kapellet som grundades redan 1627 och är en av Europas äldsta orkestrar.

Uppsala linneanska trädgårdar är Sveriges äldsta botaniska trädgårdar. Här finns tusentals växter från nordiska fjäll till torra öknar och drypande regnskogar. Fantastiska köttätande monster, vackra blommor och nyttiga köksväxter…

Uppsala universitetsbibliotek tillhandahåller informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Samlingarna tillgängliggörs bland annat genom digital publicering och digitalisering.

Akademiska traditioner. Inom Uppsala universitet finns en mängd gamla traditioner, symboler och högtider som levt vidare och är en naturlig del av det akademiska Uppsala idag och en viktig del av vårt kulturarv.

Läs mer om kultur och kulturarv