Stöd Uppsala universitets forskning

Var med och anta framtidens utmaningar

Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling. Vår fullvärdiga akademiska miljö och vår starka bildningstradition ger oss mod att pröva nya vägar. Universitetet slår vakt om det långsiktiga sökandet efter kunskap för att bidra till mänsklighetens samlade vetande och till den globala utvecklingen.

Kontakta oss. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur du vill medverka och hur just Ditt bidrag kan göra nytta.

Pågående kampanjer

Under kommande år prioriterar Uppsala universitet ett antal viktiga framtidsområden med utgångspunkt i internationellt ledande forskning. Prioriteringarna har vuxit fram i dialog med det omgivande samhället och verksamheten bedrivs i samverkan med nationella och internationella aktörer från olika samhällssektorer.

Ur Uppsala universitets forskningsstrategier 2016-2020:
Teman för nystartade och planerade utmaningsdrivna forskningssatsningar

Läs mer om forskningsområden vid Uppsala universitet