Villkor för Uppsala universitets alumnnätverk

För vem?
Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för tidigare studenter och medarbetare och en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Syftet är att underlätta och utveckla kontakten mellan alumner, medarbetare och studenter vid Uppsala universitet.

Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära är välkomna i nätverket. .

Vi behöver veta mer om dig
Vi vill gärna veta mer om dig, ditt arbete, om din tid vid Uppsala universitet samt om hur du vill fortsätta att hålla kontakt med oss. Genom att fylla i uppgifterna i din personprofil har vi möjlighet att behålla kontakten med dig och du har möjlighet att ta del av de fördelar som alumnnätverket erbjuder. Uppgifterna lagras i universitetets alumnsystem.

Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
Vid Uppsala universitet kommer ett nytt alumnsystem att implementeras under våren 2019. Detta innebär att en förfrågan om samtycke eventuellt kan behöva skickas ut till medlemmar i alumnnätverket. Frågan utreds för närvarande vid universitetet.
 
Notera att detta i så fall endast omfattar medlemmar som registrerat sig före den 18 maj 2018. Om du registrerat dig i alumnnätverket efter detta datum har du samtyckt enligt dataskyddsförordningens krav och kommer inte att få en ny förfrågan.

Det är viktigt att du uppdaterar din e-postadress och övriga kontaktuppgifter i alumnnätverket så att vi säkert når dig med förfrågan om samtycke.

Vem kan se dina uppgifter?
Uppgifter om namn, utbildning, examen och studietid kan ses av alla alumner. Du kan dock själv bestämma vilka uppgifter du vill att andra alumner ska kunna se. Som en statlig myndighet omfattas Uppsala universitet av offentlighetsprincipen och är i vissa fall skyldiga att lämna ut information. Du har när som helst rätt att ta del av den information som finns om dig.

Om personnummer
Eftersom vi har så många alumner behöver vi ditt personnummer för en säker identifiering när vi kontrollerar att du är före detta student vid Uppsala universitet, samt vid automatisk adressuppdatering via Skattemyndighetens folkbokföringsregister. Ditt personnummer kommer inte att synas för andra alumner.

Förbehåll
För att Uppsala universitets alumnnätverk ska vara en trevlig tjänst, måste alla användare följa sedvanlig god etik på nätet. Vi förbehåller oss rätten att stänga av medlemmar som inte följer dessa riktlinjer eller på annat sätt missbrukar webbplatsen. Det är inte tillåtet att använda alumnnätverket i rekryteringssyfte eller sprida reklam. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort kränkande eller diskriminerande innehåll som lagts in.