Stöd Uppsala universitet

Aktuella projekt

Här hittar du några exempel på hur du kan stödja Uppsala universitet.

Kontakta oss för att utforska fler ändamål.

Öppna dörrarna för fler internationella studenter!

Universitetet behöver studenter från alla delar av världen. Vi vill att de bästa förmågorna ska vara verksamma vid Uppsala universitet, oavsett var i världen de kommer ifrån. Vi har mycket att lära ut, men också mycket att lära från andra. Nu satsar Uppsala universitet på att öka antalet stipendier till de studenter som måste betala avgift. Läs mer om stipendiefonder för utländska studenter

Nätverket ReAct

Antibiotikaresistens är ett gränslöst hot. I hela världen sker nu en snabb spridning av bakterier som är extremt multiresistenta. Det gör att infektioner som vi tar för givet att vi ska kunna bota åter blir dödliga. Stöd oss i kampen mot antibiotikaresistens. Stöd nätverket ReAct.

Den Humanistiska teatern

I oktober 2017 öppnade den Humanistiska teatern vid Campus Engelska parken – en mötesplats för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. Arenan är byggd som en hästskoformad klassisk teater som inbjuder till dialog. Sponsra en stol och var med och bidra till att skapa en ny mötesplats i Uppsala! Ditt bidrag går oavkortat till aktiviteter och verksamhet vid Humanistiska teatern.

Onkolytiska virusfonden

Ett genetiskt modifierat virus som kan söka upp och döda cancerceller? Med din hjälp kan det bli verklighet. Läs mer om Onkolytiska virusfonden.

Osteogenesis imperfecta

Varje år föds barn med Osteogenesis imperfecta, en sjukdom vars främsta tecken är benskörhet. Vi saknar ännu metoder att bota och för många väntar ett liv i svår smärta. Det gör fortsatt forskning oerhört viktig. Dels för att utvärdera effekten av de läkemedel vi känner till, dels för att skapa helt nya behandlingar. Stöd forskningen och bidra till minskat lidande.

Bevara konstskatten

Uppsala universitet har en sällsynt och unik gips­avgjutningssamling. Större delen av samlingen har sedan länge varit gömd på vindar och i magasin. Omkring 100 statyer är nu i behov av vård. Hjälp oss att rädda Uppsala universitets dolda skatter. Hjälp oss bevara konstskatten.