Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bedriver tillsammans världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Sex av universitetets institutioner har verksamhet på Akademiska sjukhuset.

Akutmottagningens entré på Akademiska sjukhuset.

Samarbetet i siffror

Mer än 400 medarbetare delar sin anställning mellan universitetet och sjukhuset. Den kliniska forskningen omsätter omkring 500 miljoner kronor och genererar cirka 1 500 vetenskapliga publikationer varje år. Samtidigt får närmare 3 000 av universitetets studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning vid sjukhuset. På sjukhuset finns cirka 300 ST-tjänster fördelade på ett femtiotal olika specialiteter.

Grunden till det som idag är Akademiska sjukhuset lades år 1708 när Uppsala universitet inrättade en klinik där läkarstudenter kunde finslipa sina färdigheter. Då hade man sex till åtta vårdplatser. Idag har sjukhuset nära 1 000 vårdplatser.

Forskning

Forskning en självklar del av Akademiska sjukhusets roll som universitetssjukhus. Här bedrivs forskning inom en mängd olika fält för att klarlägga sjukdomsmekanismer och för att skapa nya, effektiva behandlingsformer. Dessutom genomförs kliniska prövningar av nya läkemedel i samarbete med läkemedelsbolag. Genom åren har våra forskare bidragit till nya behandlingar mot många svåra sjukdomar.

Universitetet och sjukhuset driver tillsammans flera forskningsinfrastrukturer: Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Uppsala Biobank. UCR erbjuder många typer av stöd till kliniska forskare, hela vägen från studiedesign till vetenskaplig publicering. Uppsala Biobank ansvarar för lagring av vätske- och vävnadsprover från verksamheten inom Region Uppsala och vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har tillsammans med en rad andra aktörer byggt upp Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) som bland annat driver kvinnofridslinjen.

Utbildning

Operation.

Varje år får närmare 3 000 studenter sin praktiska grund- och vidareutbildning på sjukhuset. Främst i form av den allmäntjänstgöring (AT) som alla läkare måste genomgå för att få sin legitimation, men också den kliniska praktik som behövs för andra utbildningar inom vårdområdet. Förutom läkare, utbildas bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, logopeder, psykologer, apotekare och biomedicinska analytiker på Akademiska sjukhuset. Dessutom utvecklas nya utbildningar – nu senast ett ingenjörsprogram i medicinsk teknik.

Tillsammans med sjukhuset erbjuder universitetet också en rad fort- och vidareutbildningar.

Så styrs samarbetet

Den medicinska forskningen och utbildningen av läkare samordnas av Universitetssjukvårdsstyrelsen, som består av representanter från både Uppsala universitet och Region Uppsala. Dessutom finns Universitetssjukvårdsnämnden som är ett beredande organ för Universitetssjukvårdsstyrelsen. Dessa organ är underställda två ALF – Avtal om läkarutbildning och forskning. Dels ett nationellt avtal mellan staten och sju landsting, dels ett regionalt avtal mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.

Utbildningen av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samordnas av Samrådsnämnden med representanter från Uppsala universitet och Region Uppsala. Därtill finns Samrådsgruppen som är beredande organ för Samrådsnämnden.