Samverkan

Sök bland våra aktiviteter för skola och förskola. Här finns evenemang, spännande skolforskning och fortbildning för lärare.

Hitta skolaktiviteter

Rekrytera en student

I vår jobbportal UU CareerGate kan du som arbetsgivare utannonsera examensarbeten och lediga jobb för att rekrytera topptalanger bland Uppsala universitets studenter och doktorander.

Har du frågor om karriärportalen? Kontakta karriar@uu.se

Annonsera på UU CareerGate

Person som ler.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Operation.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset bedriver tillsammans världsledande medicinsk forskning och utbildning av läkare, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Läs mer om vårt mer än 300 år långa samarbete.

Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit är ett återkommande internationellt policymöte om hälsovårdens utmaningar i världen och hur vi kan lösa dem. Syftet är att bredda vägen för att resultat från forskning och utveckling ska nå ut till vården och patienterna.

Uppsala Health Summit logotyp.

Initiativ för nyanlända och integration

Leende kvinna.

Universitetet har kunskap inom en rad viktiga områden i den situation vi har med ett ökat antal nyanlända till Sverige. Här finns kunskap och olika möjligheter till kompetensutveckling. Det finns också möjligheter som riktar sig direkt till nyanlända. I flera projekt samarbetar vi nära andra aktörer i samhället.

Läs mer om initiativ för nyanlända och integration

Strategiska innovationsprogram

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är en del av EU:s Horisont 2020 med fokus på entreprenörskap och innovation inom olika områden. Uppsala universitet deltar aktivt i tre av EIT:s totalt sex program:

EIT InnoEnergy (sedan 2010)
EIT Health (sedan 2015) och
EIT Raw Materials (sedan 2015).

Samarbetet i dessa europeiska konsortier sker både nationellt samt på europeisk nivå med andra lärosäten och industri. EIT Health samarbetar även med offentlig sektor. Uppsala universitet bidrar i dessa konsortier med utbildningar, innovationsprojekt och affärsskapande verksamhet.

Ett annat strategiskt innovationsprogram där Uppsala universitet är med och även samordnar är IoT Sverige (IoT = Internet of Things).