Universitetet

Dataskydd & personuppgifter

Mycket av interaktionen mellan Uppsala universitet och den enskilde medborgaren innebär i viss mån personuppgiftsbehandling. Personuppgifter är till exempel ett namn, personnummer, e-mailadress, telefonnummer. Att behandla dessa kan till exempel vara att spara dem eller skriva upp dem i ett ärende eller en ansökan. 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen gälla. Här nedan kan du läsa mer om Uppsala universitets behandling av personuppgifter, hur du kontaktar oss, samt begära tillgång till dina uppgifter om du så önskar.

Dataskyddspolicy

Uppsala universitet har en dataskyddspolicy där du kan läsa mer om hur Uppsala universitet behandlar personuppgifter och vilka dina rättigheter är i samband med detta.

Dataskyddsombud vid Uppsala universitet

Uppsala universitet har tillsatt ett dataskyddsombud för att säkerställa en professionell hantering av dataskyddsförordningens krav. Dataskyddsombudet kan man kontakta via vårt formulär eller per e-post till dataskyddsombud@uu.se.

Ansvar för personuppgiftsbehandling vid Uppsala universitet

Du ska alltid känna dig trygg när Uppsala universitet behandlar dina personuppgifter. Därför arbetar vi för en säker datamiljö, en god arbetskultur och en större förståelse för personuppgifters betydelse för den enskilde individen. Inom Uppsala universitet pågår kontinuerligt ett omfattande informationsarbete för att underlätta de anställdas anpassning till dataskyddsförordningen och för att Uppsala universitet mer effektivt ska ta tillvara rättigheterna för de vars personuppgifter vi behandlar.

Rätt till tillgång av personuppgifter

Du har rätt att veta om den personuppgiftsansvarige, universitetet, behandlar personuppgifter som rör dig. För att få veta om Uppsala universitet behandlar dina personuppgifter, och i så fall vilken grund man har för detta kan man som registrerad begära ett registerutdrag.

Begär ett registerutdrag

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten som har ansvar för att följa upp efterlevnaden av EU:s dataskyddsförordning. Om du anser att dina personuppgifter blir behandlade av Uppsala universitet på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du klaga hos Datainspektionen. Datainspektionen beaktar alla klagomål och avgör sedan om de bör inleda en tillsyn. Se Datainspektionens hemsida för mer information.